Om oss

Juhas Vaktservice startades utav Juha Kunnari redan 1984 efter att ha arbetat som ordningsvakt i bara 3 år. Juha själv besitter numera en samlad erfarenhet av 33 år som aktiv ordningsvakt.

Under de senare åren så har sönerna Janne och Tommie Kunnari fått ett större ansvar och delar numera ägarskap och verksamheten tillsammans med Juha.Juhas erfarenhet efter år av entreprenörskap och kundkontakter tillsammans med sönernas vilja att utveckla och föra företaget vidare gör att bolaget idag är mycket välmående och har en genuin kultur av service och arbetsmoral.

Juha Kunnari startade och drev under början av 1990-talet Väktab Allbevakning som 1995 såldes till Partena. Juhas Vaktservice AB ingick inte i försäljningen och arbetar fortfarande vidare som Jönköpings ledande vaktservicebolag.

Bolaget idag står på flera ben. Efter många år utav förfrågningar och uppköpsförsök så har Juhas Vaktservice AB utökat sina tjänster till mer än vaktservice, numera erbjuds även bevakningstjänst och larmsystem.

Bevakningsjobben har under de senare åren blivit mer och mer efterfrågade från Jönköpingsföretagen och idén föddes att utveckla Juhas Vaktservice AB till en helhetsleverantör i branschen.

Grunden lades i bolaget IBTS AB (Innovativ Bevakning Teknik Service) och Joachim Stenberg togs in som delägare och expert av bevakningstjänster efter många år i branschen hos en av de största aktörerna på marknaden.

Bolaget har idag ca 60 st anställda och erbjuder vaktservice, bevakningstjänst och larmsystem i hela Jönköpings län, men har även uppdrag över de större delarna av Småland och Västergötland.

Tryggheten i Kinnarps Arena under bl.a. HV71:s hemmamatcher ansvarar sedan 2006 Juhas Vaktservice AB för.

I siffror:

1981- Juha Kunnari startar sin karriär som ordningsvakt

1984- Juhas Vaktservice startades

1986- Juhas Vaktservice AB 556279-1581 registreras

1990– 1995 Väktab Allbevakning registeras

1995- Väktab Allbevakning säljs till Partena.

2011- IBTS börjar ta form under Joachim Stenbergs ledning

2012- IBTS AB 556916-3560 registreras

2013- IBTS AB auktoriseras av Länsstyrelsen (2013-06-04)

2014- Juhas Vaktservice och IBTS AB går under namnet: ”Juhas” och lever under ledorden: ”Bevakar-Skyddar-Åtgärdar”.

Miljöfrågan är en självklarhet för oss och genom vårt arbete tillsammans med Biorenko så bedriver vi en klimatsmart bevakning.